Phân bón là một trong những yếu tố then chốt giúp đảm bảo năng suất thu hoạch trong nông nghiệp. Ở Việt Nam, việc cung cấp phân bón quan trọng như cung cấp thực phẩm. Lĩnh vực này được xếp vào một trong những ngành có vị trí đáng kể trong nền kinh tế thị trường.

   Dưới góc độ kỹ thuật, phân bón là thức ăn của cây trồng. Vai trò của phân bón đã được nghiên cứu và chứng minh trong việc tăng năng suất, bảo vệ cây trồng và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

   Trong vai trò của nhà sản xuất phân bón, nhiều năm qua phân bón Đại Hùng đã đồng hành cùng nhà nông, kề vai sát cánh trong từng vụ mùa. Chính vì thấu hiểu và tôn trọng giá trị lao động mà công ty đã tạo ra những sản phẩm chất lượng góp phần giúp người nông dân giảm chi phí đầu tư, đồng thời gia tăng lợi nhuận. Qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, đến nay, phân bón Đại Hùng đã tạo ra nhiều loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Với mong muốn được cống hiến nhiều hơn, công ty đã đang và sẽ luôn bền bĩ theo đuổi lý tưởng vì một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.